‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’ Dat is het nieuwe concept van gezondheid dat Machteld Huber en anderen publiceerden in 2011 in het tijdschrift British Medical Journal .

02/10/2017 at 14:12

Mijn positieve gezondheid

Op 21 september 2017 hebben Rudi, Gerda en Annette de lezing “”Positieve gezondheid”” bijgewoond. Kern van deze lezing was, dat je jouw patiënten leert kijken om gezondheid te zien in een breder perspectief. Welke zes  thema’s in je leven dragen bij aan je welbevinden. De thema’s omvatten je hele wezen en zijn onderverdeeld in je lichamelijk functioneren,  je mentaal welbevinden,  zingeving, kwaliteit van leven, sociale interactie en je dagelijks functioneren. Ieder thema kent weer een onderverdeling. Deze benadering biedt kansen voor de therapeut en de patiënt. Samen ga je kijken op welke gebieden iemand goed functioneert. Aan welke gebieden aandacht kan worden besteed, zodat iemand zich prettiger kan gaan voelen. In een volgende vergadering van Beweegwijze wordt dit concept met de andere collega’s besproken, waardoor de hele groep kennis neemt van deze materie.

mpglogo-214x95