Annette Booiman lid CVA netwerk Zaanstreek

06/09/2017 at 05:47

CVA-na-overleg-v9website-768x392Met ingang van mei 2017 is Annette lid van het CVA netwerk Zaanstreek. Het CVA Netwerk Zaanstreek bestaat uit zorgverleners van verschillende disciplines uit de eerste lijn die werkzaam zijn binnen de Zaanstreek. De disciplines werken samen om optimale zorg te kunnen bieden aan mensen die een CVA hebben gehad. Het doel is dat mensen die een beroerte hebben gehad de best mogelijke zorg krijgen om uiteindelijk zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de thuissituatie. Ook mensen die langer geleden een CVA hebben gehad, kunnen baat hebben bij behandeling. Door nieuwe ontwikkelingen in therapeutische benadering kunnen er andere behandelwijzen worden aangeboden. Voor meer informatie www.mensendieckmoves.nl en http://cvanetwerkzaanstreek.nl/