Missie en Visie

Missie

Participanten vormen een netwerk met als naam “Beweegwijze” en als doel zo volledig mogelijk de verschillende facetten van oefentherapeutische zorg in de regio Zaanstreek-Waterland en Uitgeest aan te bieden en hieraan naar buiten toe bekendheid te geven. Uitgangspunt hierbij vormt de missie en visie zoals hieronder weergegeven:

• Wij streven naar een zo breed mogelijke bekendheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de oefentherapeutische zorg in ons verzorgingsgebied
• Wij staan borg voor een deskundige, indien mogelijk wetenschappelijk onderbouwde, uitvoering van de oefentherapeutische zorg door goed opgeleide professionals.
• Preventie is een belangrijk item om klachten te voorkomen. Afstemming van zorg en preventie vindt plaats met andere eerstelijns disciplines en de tweede lijn.
• De patiënt/cliënt staat bij ons altijd centraal. Wij gaan hierbij uit van een biopsychosociaal mensbeeld en spelen hierop in met kwalitatief hoogstaande, goede, doelmatige zorg, zodat de patiënt/cliënt zich begrepen voelt.

Visie

Bij alle aangesloten therapeuten staat de individuele zorgvraag en het verbeteren van het dagelijks functioneren van de persoon centraal.

Uiteraard werkt iedere aangesloten oefentherapeut aan de hand van een individueel behandelplan, dat is opgesteld in nauwe samenspraak en samenwerking met de patiënt. Ons motto is “”zorg op maat””. Wij streven er naar dat de patiënt/cliënt aan het eind van de behandeling beschikt over mogelijkheden om zelf de juiste keuzen te maken in het bewegingsgedrag, zodat herhaling van het probleem in de toekomst kan worden voorkomen. Het uitgangspunt is dat de patiënt duidelijk wordt welke mogelijke samenhang er tussen klacht en beweeggedrag is te leggen.

Binnen het netwerk van Beweegwijze is de zorg van kwalitatief hoog niveau, mede door een intensief intercollegiaal overleg. Zo nodig kunnen wij patiënten van elkaar overnemen om de zorg voor de patiënt met een specifieke vraag te verbeteren. Dit is mogelijk doordat we op de hoogte zijn van elkaars specialismen en affiniteiten. Vanuit deze specialismen en affiniteiten ontwikkelen we nieuwe projecten en samenwerkingsvormen in de eerste en tweede lijn.